Strukturbaum der Rechtswissenschaft


deutsches Recht


polnisches Recht | prawo polskie


europäisches Recht


internationales Recht


prawo materialne


prawo procesowe


prawo cywilne


prawo karne


prawo publiczne


struktura polskiego prawa cywilnego


roszczenia cywilnoprawne


uprawnienia prawokształtujące


prawa bezwzględne


posiadanie


ogólna struktura roszczenia


roszczenia wg źródła


roszczenia wg celu


nabycie roszczenia cywilnoprawnego


brak utraty roszczenia


zaskarżalność sensu largo


wymagalność roszczenia


zaskarżalność sensu stricto


brak zobowiązania naturalnego


brak zarzutów obezwładniających


brak zarzutu nadużycia prawa


zobow. naturalne wg art. 413 § 2 KC


zobow. naturalne wg art. 411 KC


zobow. naturalne wg art. 413 § 1 KC


zobow. natur. z art. 389 § 2 zd. 3 KC


zobow. naturalne wg art. 893 KC