Strukturbaum der Rechtswissenschaft


deutsches Recht


polnisches Recht | prawo polskie


europäisches Recht


internationales Recht


Archiv


prawo materialne


prawo procesowe


prawo cywilne


prawo karne


prawo publiczne


struktura polskiego prawa cywilnego


roszczenia cywilnoprawne


uprawnienia prawokształtujące


prawa bezwzględne


posiadanie


wypowiedzenie


zarzuty


odstąpienie ?


potrącenie ustawowe


podstawa do odstąpienia


oświadczenie o od- stąpieniu od umowy


brak utraty prawa do odstąpienia