Strukturbaum der Rechtswissenschaft


deutsches Recht


polnisches Recht | prawo polskie


europäisches Recht


internationales Recht


Archiv


prawo materialne


prawo procesowe


prawo cywilne


prawo karne


prawo publiczne


struktura polskiego prawa cywilnego


roszczenia cywilnoprawne


uprawnienia prawokształtujące


prawa bezwzględne


posiadanie


własność (jako prawo rzeczowe)


użytkowanie wieczyste


prawa rzeczowe ograniczone


nabycie użytkowania wieczystego


treść użytkowania wieczystego


utrata użytkowania wieczystego


ochrona użytkowania wieczystego