Strukturbaum der Rechtswissenschaft


deutsches Recht


polnisches Recht | prawo polskie


europäisches Recht


internationales Recht


Archiv


prawo materialne


prawo procesowe


prawo cywilne


prawo karne


prawo publiczne


struktura polskiego prawa cywilnego


roszczenia cywilnoprawne


uprawnienia prawokształtujące


prawa bezwzględne


posiadanie


własność (jako prawo rzeczowe)


użytkowanie wieczyste


prawa rzeczowe ograniczone


przepisy ogólne


użytkowanie (struktura KC)


służebności


zastaw (struktura KC)


spółdzielcze własn. prawo do lokalu


hipoteka (struktura ustawy)